Current Search:  Foreign Pamphlets (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(61 - 80 of 522)

Pages

Bemoediging aan Nederland, bij den aanvang van het jaar MDCCLXXXV.
Beoordeeling van het Werkje…
Bescheiden bedenkingen over de geldheffing, door het provinciaal bestuur van Holland gearresteerd, volgens publicatie in dato 30 juny 1796.
Betoog dat eene onverdeelde regeeringsvorm in een gemeene-best,
Bij het naderend voor jaar in 1782.
Bijlagen tot de post van den Neder-Rhijn ...door de schrijvers van het meergemelde weekblad.
Boeren Saamenspraak..
Bref Recit De Tovt Ce Qvi s'est passé pour l'execution & iuste punition de la Marquize d'Anchre.
Brief aan den Heere over het dichtstuk de eigenbaat van den eerwaarden Heere B. Bosch
Brief over de drostendiensten in Overyssel
Brief van C. aan X. over de brieven van A. aan Z.
Brief van Constantinus Simplicius, aan Justus Querulus.
Brief van een Amsterdams koopman aan zyn neev te Middelburg
Brief van een rechtsgeleerden, aan een heer van regeering
Brief van Henricus Wachloo, gewezen collecteur van de boter aan zyn vriend Daniel Raap, verwaanden previlegie-zoeker.
Brief van Mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den heer Mr. Jacob de la Bassecour, pensionaris der stad Amsterdam.
Brief van Mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den heer Mr. Johan van den Broek,
Brief, van een Zwitzers officier, over de beroertens, in de Republiek der Vereenigde Nederlanden voorgevallen
Briefs-gewyze ernstige bedenkingen aan myne landgenooten : onverschillig Prins of Patriots gezind.
Briev van een Overysselschen Patriottischen Boer.

Pages