Current Search:  William -- V -- Prince of Orange -- 1748-1806 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 19 of 19)
Expresse tyding uit den Haag
Vriend-broederlyke onderrigting en vermaaning, aan Neêrlandsch ingezeetenen in 't gemeen en de Amsterdamsche
T'zamenspraken tusschen den weledelen gestrengen hére W. Tzlauski
Aan Nederlands Erfstadhouder.
Antwoord op eenen brief van den wel ed. gebooren heere E. Huisinga, door eenen Overysselschen burger, betreffende de handelwyzen van Zyne Hoogheid en deszelfs gerecommandeerde en met de magistratuure begunstigde persoonen, met aanwyzing van derzelver hand
Het repriment, of de verstoorde baas, aan zyn eerste of meesters knecht.
Vrye zang voor vrye Batavieren, of opwekking aan Neerlands burgers en overheden
Vrymoedige en staatkundige wensch,
Concept missive van Joannes Le Francq van Berkhey, aan Zyne Doorl.
Gebedt voor 't volk van Nederland, den 3 July 1782.
Vraag en Antwoord
Aan-spraak van den hertog Louis van Brunswyk Wolffenbuttel veldmaarschalk van deezen staat &c. &c.
Aan Willem den Geweldenaar, ten nutte der Hollandsche Natie.
Nederlands toestand ontdekt en voorgedragen aan alle welmenende Nederlanders.
Het boek der chronieken der Nederlanders : beschreeven in de Oostersche styl door den Rabbie Kabiel Lynzo.
Leerreeden aen myne land-genooten,
Consideratien Over Het Placaat door de Gedeputeerde Staaten
Lierzang voor hunne ed. groot mogenden…
Opwekking aen de burgery van Nederland.