Current Search:  United States -- Foreign relations -- Great Britain (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 12 of 12)
Het waare dag-licht van Het politieck systema der regeringe van Amsterdam,
Wonderlijke droom, van een Amsterdammer, geparenteerd aan een Friesche-famille, en hebbende een neef wonen te Alkmaar, gedroomd op St. Nicolaas-nagt, a° 1781.
Manifesto de los motivos en qü se ha fundado la conducta del Rey Christianismo respecto a la Inglaterra, con la exposicion de lost qü han guiado al rey neustro Senor para su modo de proceder con la misma potencia.
Het politiek systema van de regeering van Amsterdam,
The speech of Mr. Ames in the House of Representatives of the United States, when in committee of the whole, on Thursday, April 28, 1796, in support of the following motion
Klappermanniana ofte aanspraak benevens eenige vrymoedige reflectien en onnoosele vragen,
America and Great Britain : the address, at Burlington College, on the seventy-second anniversary of American independence, July 4, MDCCCXLVIII
L'avocat pour et contre, ou, Resumé historique et philosophique de tout ce qu'on a écrit sur la liberté du commerce des munitions navales : suivi du jugement des plaideurs.
Onpartydige aanmerkingen op de Memorie van den heer Ridder York, aan hun hoog mog gepresenteerd, den 21 maart, 1780.
Rechtsgeleerde Memorie, Waar In
Brieven Van Hunne Excellenties de Heeren
Le Voici of Pourtrait en Byzonderheeden