Current Search:  Stadholders -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 5 of 5)
Regtvaardige bestraffing aan de mislyde borgeren van de Wyk N° 11.
Geessel ten loon na verdienste.
Nuttigheid en Nootzakelykheid
Aan Willem den Geweldenaar, ten nutte der Hollandsche Natie.
De Weergalooze Amsterdamsche Kiekkas