Current Search:  Netherlands -- Politics and government -- 1714-1795 -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 130)

Pages

Nieuwe, nadere, verbeterde en geämplieerde ordonnantie,
Politieke bedenkingen over een onlangs in 't licht gegeeven werkje genaamd De vryheid,
 'T Oranje drietal, of, Bybel-oudheid-staats-oordeel en berispkundige, uitspanningen, op de tegenwoordige tyds-omstandigheden. Waar in word aangeweezen:
 Missive van eenen oud-burgemeester, over den 25ste penning.
Aan de heeren leeden van het Genootschap. Tot herstel der eensgezindheid en burgerrechten. Wel edele heeren.
Agtste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Agtentwintigste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z.
De eer en het recht van Hollands…
De advocaat voor de vrye staatsbestiering der Vereenigde Nederlanden
De Nederlandsche triton, of de hedendaagsche staats-wekker.
De dryfveer waar door, en de wyze waar op, Willem van Helden. burger der stad Rotterdam,
Den bedroefden pachter, bedrogen krajer, en ongelukkigen deurwaarder : Borger blyspel door Jan Weetal.
Eenentwintigste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen
Historisch verhaal van het gepasseerde te Leyden
Het kerkhof der previlegien, of Zamenspraak tusschen Groothans en eenen Amsteldamschen previlegie-zoeker.
Negende gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Negentiende gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Naamlyst van vyf-en-tachtig vluchtelingen, gevangenen, enz. in het noodlottig jaar 1787. Behelzende niet alleen haare naamen, maar ook haar handwerken, nevens de functien, die zy voor de belangens van het dierbaar Oranje-Huis waargenomen hebben;
Remarques op het bericht van Heeren Curateuren en burgemeesteren aan Haar Ed. Groot Mog. ingediend op het request van Mr. B. Voorda.
Tweeentwintigste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwooge

Pages