Current Search:  Netherlands -- History -- 1648-1714 -- Sources -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 16 of 16)
Voorbericht aan den Leezer--Flavius Josephus
Nader ordre, gearresteert op het accorderen, depescheren en uytgeven der pasporten, soo om te gaen uyt dese Vereenighde Nederlanden na vyanden en neutrale landen,
Brief van Mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den heer Mr. Johan van den Broek,
Brief van Mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den heer Mr. Jacob de la Bassecour, pensionaris der stad Amsterdam.
Stukken raakende de deputatie van Hollandt, wegens het stadhouderschap
Verdediging van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. tegens de uitgestrooide en verder gedreigde lasteringen van den heer Isaac Kops,
Harangue, du marquis d'Albyville, envoyé extraordinaire de Sa Majeste le roy de la Grande Bretagne,
Apologia ende respective manifest voor de gecommitteerden van de Brede Gemeente binnen Leeuwaerden,
Nieuwe ordonnantie op het middel van den twintighsten penningh op de collaterale successien, en den aenkleven van dien.
Memoire presenté à Messieurs les Éstats Generaux par Monsieur le marquis d'Albyville, envoyé extraordinaire du Roy de la Grand Bretagne.
Abdruck, dess Londenen Herren General-Staaten an den König von Engeland abgelassenen Schreibens [“Translation of the London States General Letter to His Majesty, the 13th of May, 1701.”]
Placaet van tweemael een reëlen hondertsten penningh, gearresteert den 24. januarii 1708
Auffsatz Pro Memoria, Das ist: Wahre Copia Deren Zweyen Memorialien, Welche jüngstens in Nahmen Ihrer Britannischen Majestät und Ihro Hochmögenden der Herren General Staaten dem Herrn Grafen d'Avaux, Extraordinar Ambassadeur Sr. Allerchristlichsten Majest
Oordeel van de Theologise faculteyt van 's Lants Universiteyt tot Leyden,
Londen den 3 Maart, men zegt hier dat de groote alliantie tusschen zyne keyzerlijke en Brittannische majesteyten,
Memoire, präsentirt durch den Herrn Stanhope [“Memorial presented at the Hagü by Mr. Stanhope, Envoy Extraordinary from His Majesty of Great Britain, to the Count d'Avoux Ambassador Extraordinary from the most Christian King.“]