Current Search:  Ludwig Ernst -- Duke of Brunswick Lüneburg -- 1718-1788 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 16 of 16)
Jö triumph! : Gezongen door Louis, hertog van Brunswyk Lunenburg
Het Jö triumph van Louis, hertog van Brunswyk Lunenburg
De geschonde eer van zijne doorlugtige hoogheid den heere Louis, hertog van Brunswyk Wolffenbuttel
T'zamenspraken tusschen den weledelen gestrengen hére W. Tzlauski
De Listen en Handelwys van Louis van Brunswyk aan den Dag gebracht.
Copie van het testament van den hertog van Wolffenbuttel
Het Polietiecque goud-schaaltje, waarop de memorie der wel edele groot achtb
Madretsma of de zegepraal van den braven vaderlander
Notitie ofte inventaris wegens het geheime reis-valies : van den heere Hertog Louis van Bronswyk Wolffenbuttel.
Op het vertrek van den regt opgaande beer :
Aan-spraak van den hertog Louis van Brunswyk Wolffenbuttel veldmaarschalk van deezen staat &c. &c.
Aan Willem den Geweldenaar, ten nutte der Hollandsche Natie.
Pluto, Mof en vluchteling : tooneelspel Versierd met kunst- en vlieg-werken en dans door den Americaanschen Arlequin.
Veld-Gesprek, Tusschen
Brief van Constantinus Simplicius, aan Justus Querulus.
Heekeldichten betrekkelyk deezen tegenwoordige tyd op Holland, Frankryk, en Engeland, zeer geschikt om by de Mof Meesterknegt gevoegt te worden.