Current Search:  France -- Foreign relations -- Netherlands -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 11 of 11)
Auffsatz Pro Memoria, Das ist: Wahre Copia Deren Zweyen Memorialien, Welche jüngstens in Nahmen Ihrer Britannischen Majestät und Ihro Hochmögenden der Herren General Staaten dem Herrn Grafen d'Avaux, Extraordinar Ambassadeur Sr. Allerchristlichsten Majest
Abdruck, dess Londenen Herren General-Staaten an den König von Engeland abgelassenen Schreibens [“Translation of the London States General Letter to His Majesty, the 13th of May, 1701.”]
Briefs-gewyze ernstige bedenkingen aan myne landgenooten : onverschillig Prins of Patriots gezind.
Memoire, präsentirt durch den Herrn Stanhope [“Memorial presented at the Hagü by Mr. Stanhope, Envoy Extraordinary from His Majesty of Great Britain, to the Count d'Avoux Ambassador Extraordinary from the most Christian King.“]
Echte Stukken Betrekkelyk Tot…
L'avocat pour et contre, ou, Resumé historique et philosophique de tout ce qu'on a écrit sur la liberté du commerce des munitions navales : suivi du jugement des plaideurs.
Op Nederlands verbindtenis met Frankrijk [door Jan van Royen].
Een Gedicht, zo vol van gratie, gemaakt op de heerlyke Meditatie van pater Berendse, dat Geestelyke baassie over de Fransche Temtatie, die ze zullen doen aan de Natie, als zy hier doen een invatie.
Articles convenus entre le réprésentant du peuple français,
Stads eer verdedigd teegen zeker libel ten opschrift hebbende,
Briev van jonkheer Lodewyk Theodorus grave van Nassau la Leck. &c. &c.