Current Search:  Foreign Pamphlets (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 522)

Pages

 'T Oranje drietal, of, Bybel-oudheid-staats-oordeel en berispkundige, uitspanningen, op de tegenwoordige tyds-omstandigheden. Waar in word aangeweezen:
[Four letters between Great Britain and the Netherlands, February-March 1689, translated to German]. William III; Joh. Bruwn; N. Witsen, W. de Nassaw, and Everhard van Weede
[List of Names].
A l'auteur de l'examen continué.
A la Royne, Madame
Aan de heeren leeden van het Genootschap. Tot herstel der eensgezindheid en burgerrechten. Wel edele heeren.
Aan God : dichtstuk, op den bededag in February 1782.
Aan Nederlands Erfstadhouder.
Aan Willem den Geweldenaar, ten nutte der Hollandsche Natie.
Aan-spraak van den hertog Louis van Brunswyk Wolffenbuttel veldmaarschalk van deezen staat &c. &c.
Aangenaam tydverdryf by eene onverwachte gelegenheid.
Aanmerkingen van een Amsterdamsch patriot of een welmeenend vaderlander, over den beruchte-brief van jonkheer Willem Anna L'Estevenon van Berkenrode : over zeeker ontwerp der Hollandsche patriotten, om een tegen revolutie in de republiecq te bewerken, &c.
Aanspraak aan het leger der vrye Franschen; benevens het Manifest aan het Belgische volk door den generaal Dumourier...
Aanspraak gedaan den 15 Meij 1791 : door eene commissie uit de Hollandsche patriotten in de Club der Jacobins te Parijs
Aanspraak van J. van der Roest. Leeraar der hervormden te Haarlem.
Abdruck der rede so ihre Königliche Majestät in Engeland/Antwort der Hochmögenden Herren Staaten aus diese höfliche und zu Gemuth gehende rede [“Print of a sermon by His Royal Majesty the King of England [William III] on Friday, July 15, 1701 to the Lords
Abdruck eines aus Londen sub dato 22. Decembris, st. n. anno 1688 Abgelassenen Schreibens [“Copy of a letter from London on December 22, 1688.”]
Abdruck Schreibens von Königl. Englischen Obristen Admiral Russel, an Mylord Nottingham : De dato Cape Barefleur S.W. 7. Meil von Land.  Admiral Russel's letter to the Earl of Nottingham.
Abdruck zwener Schreiben an Ih. Königl. Maj. Von Gross-Brittannien deren das erste, von Ihrer Königl. Hoheit, dem Prinken Georgen von Danemarck, das andere aber von dem Lord Churchill; und dann eines so von der Princessin Anna von Dänemark an die Königin
Abdruck, dess Londenen Herren General-Staaten an den König von Engeland abgelassenen Schreibens [“Translation of the London States General Letter to His Majesty, the 13th of May, 1701.”]

Pages