Current Search:  FAU (x) » text (x) » info:fedora/islandora:sp_pdf (x) » Foreign Pamphlets (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 522)

Pages

La harangve d'Achior l'Ammonite svr vn advis donne a monseignevr le prince :
Eloge De M. Le Président De Montesquieu : Mis à la tête du cinquieme volume de l'Encyclopédie par M. d'Alembert.
Relacion de la partida del serenissimo Principe de Vvalia : que fue a nueue de Setiembre deste año de 1623.
Pluto, Mof en vluchteling : tooneelspel Versierd met kunst- en vlieg-werken en dans door den Americaanschen Arlequin.
Patriottische Aanmerkingen
Welmeenende beproeving van een aanzienelyk ingezeeten :
De heersch-en plonderzugt der Engelschen geroskamd :
Declaration D'Archibald, Comte D' Argile
Justa diis manibus divae Mariae Magnae Britanniae Augustae facta a C.C. Tacito interprete Joanne Bambamio J.U.D.
Libertatis Germanicae Qverela : Ad Illvstrissimos Ac Potentissimos Romani Imperij Principes
Authentique bylagen tot de geschiedenis der omwenteling van 22 January 1798,
Proclamatie van het uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek, wegens het in civile verzekering nemen van eenige gewezen representanten :
Instructie waar naar de onderscheidene Commissien, zoo in de respective ressorten van dit gewest, als alhier, in den Haag :
Pieces rélatives aux démêlés entre Mademoiselle d'Eon de Beaumont,
Le lovrdavt vagabond :
Le lovrdavt de Champagne : Rencontré par l'Esprit de la Cour, à la monstre qui se faisoit au Pré aux Clercs pres de Paris mis en dialogue par A.C.
I.N.D.E.D.N.J.C. Dissertatio Historico-Politica De Judiciis Dei : Quam Concedente Nob. Facult. Philosophica Praeside Joh. Cristophoro Becmano
Verslag, gedaan aan den edelen groot achtbaaren magistraat der stad Leyden, wegens een werkje, ten titel voerende
Propositie Door De Heeren Gedeputeerdens
Brieven van A. aan Z.

Pages