Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(81 - 100 of 746)

Pages

Das bedrängte Engelland vorgestellet in demienigen ausfuhrlichen memorial, go die Protestirende Engellander Ihr. Hoh. dem Prinzen und Princessin von Oranien ["A Memorial from the English Protestants, for their Highnesses the Prince and Princess of Orange.
Daniel Raep's patriottische bedryven.
Das Durch list und falsche Anschläge in höchster unruh gesesste und bon dem Durchleuchtigesten Herzn. Hrn. Wilhelm des III. Prinzen von Oranien Besiegte und Reugekröhnte Königreich Britannien
De Goudasche en Utrechtsche optica gefondeerd op twee orgineele brieven, berustend onder den autheur van deeze optica :
De Listen en Handelwys van Louis van Brunswyk aan den Dag gebracht.
De burgerlyke vryheid in haare heilzaame, de volks-vryheid in haare schadelyke gevolgen voorgesteld, inzonderheid met betrekking tot dit gemeenebest
De eer en het recht van Hollands…
Copie de deux lettres ecrites à la Convention des Etats d'Ecosse, la premiere de sa Majeste de la Grande Bretagne à present regnante, l'autre du Roy Jacques II.
Copie van het testament van den hertog van Wolffenbuttel
De Weergalooze Amsterdamsche Kiekkas
De advocaat voor de vrye staatsbestiering der Vereenigde Nederlanden
De Maandelykse Nederlandsche Mercurius, 1765 November
De Maandelykse Nederlandsche Mercurius, 1779 June
De Maandelykse Nederlandsche Mercurius, 1784 April
De Maandelykse Nederlandsche Mercurius, 1784 May
De Nederlandsche triton, of de hedendaagsche staats-wekker.
De Russische grootvorstin Anna Paulowna, op hare reis naar de Nederlanden, verzeld door pictura.
Des assassinats et des vols politiques, ou, Des proscriptions et des confiscations par Guillaume-Thomas Raynal …
Des aus denen Elisischen Feldern komenden Geists Carls des II. Weyland Königs in Gross-Britannien [The ghost of Charles II out of Elysium, former King of Great Britain, first edition. First printed in English, then translated into Dutch, and lastly into G
De dryfveer waar door, en de wyze waar op, Willem van Helden. burger der stad Rotterdam,

Pages