Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(621 - 640 of 746)

Pages

Les particvlaritez de la conspiration découverte contre le Roy de la Grande Bretagne & contre le duc d'York :
Lettre a l'auteur de la réponse au patriote Hollandois.
Les Regrets de Cendrin
Nagalm op de gesleoote vrede aan het ontroerd Nederland.
Nederlands toestand ontdekt en voorgedragen aan alle welmenende Nederlanders.
Naamlyst van vyf-en-tachtig vluchtelingen, gevangenen, enz. in het noodlottig jaar 1787. Behelzende niet alleen haare naamen, maar ook haar handwerken, nevens de functien, die zy voor de belangens van het dierbaar Oranje-Huis waargenomen hebben;
Naauwkeurige Beschryving,…
Politieke bedenkingen over een onlangs in 't licht gegeeven werkje genaamd De vryheid,
Relation auss Londen
Regtvaardige bestraffing aan de mislyde borgeren van de Wyk N° 11.
Remonstrance avx mal-contens. Prouerb. 16. L'indignation du Roy, messagers de mort, & l'homme sage l'appaisera.
Responce dv crochetevr de la Samaritaine a Jacqves Bon-homme paisan de Beauuoisis : sur sa lettre escrite à Messieurs les princes retirez de la cour.
Remarques op het bericht van Heeren Curateuren en burgemeesteren aan Haar Ed. Groot Mog. ingediend op het request van Mr. B. Voorda.
Uhrsachen, warum Se. Königl. Majestät von Gross-Britannien, als Chur-Fest zu Braunschweig und Lüneburg
Triumph-zang voor de Fransche natie.
Vera relatione di molte cose d'importanza. Occorse nella Gorte della Maesta del Re Catolico Nostre Signore. E dell' arrivo del Serenissimo Prencipe di Galles nel suo Regne d'Inghilterra.
Vaderlandsch voorstel, aan het godsdienstige gedeelte der Nederlandsche natie,
Vaderlandsche gedenk-spiegel van 't eeuw-getydig schrikkel-jaar 1748.
Wonderlijke droom, van een Amsterdammer, geparenteerd aan een Friesche-famille, en hebbende een neef wonen te Alkmaar, gedroomd op St. Nicolaas-nagt, a° 1781.
Welmeenende raad aan alle stemgerechtigde burgers in Holland.

Pages