Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(61 - 80 of 746)

Pages

Advis a tovs les bons et fidels Franc̜ois de l'vne et l'autre religion.
Auffsatz Pro Memoria, Das ist: Wahre Copia Deren Zweyen Memorialien, Welche jüngstens in Nahmen Ihrer Britannischen Majestät und Ihro Hochmögenden der Herren General Staaten dem Herrn Grafen d'Avaux, Extraordinar Ambassadeur Sr. Allerchristlichsten Majest
Aussführliche relation, von der eigentlichen Beschaffenheit dess Parlaments in Engeland
Articles convenus entre le réprésentant du peuple français,
Articles et conventions arrestees en Espagne, le mecredy 20. d'aoust 1612.
Arrest de la covrt de parlement, contre les tres-meschant parricide Franc̨ois Rauaillac :
Arrest dv Conseil d'Estat dv roy, intervenv svr les contestations formées par quelques reguliers du diocese d'Agen,
Bescheiden bedenkingen over de geldheffing, door het provinciaal bestuur van Holland gearresteerd, volgens publicatie in dato 30 juny 1796.
Betoog dat eene onverdeelde regeeringsvorm in een gemeene-best,
Authentique bylagen tot de geschiedenis der omwenteling van 22 January 1798,
Beantwoording van eenige bedenkingen omtrent de differente hooge charges van zyn hoogheid, en de pligten en commandementen der militairen.
Arrêt du Conseil d'État du roi,
Artes Hollandicae detectae ex particula literarum Sueci cujusdam, ad amicum Anglum scriptarum : Mense Februario 1659. Per Liberium Verum.
Attestatie of Notarieele Verklaring
Au nom de la Nation
Bij het naderend voor jaar in 1782.
Bijlagen tot de post van den Neder-Rhijn ...door de schrijvers van het meergemelde weekblad.
Bemoediging aan Nederland, bij den aanvang van het jaar MDCCLXXXV.
Beoordeeling van het Werkje…
Das Herrenthum und seine Früchte: der emancivirte Sklave und sein früherer herr. Ein ergänzungsbericht an den Chrenw. Edwin M. Stanton, kriegsminster, von James Mckahe, spezialkommissär [“The mastership and its fruits: the emancipated slave face to face w

Pages