Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(41 - 60 of 746)

Pages

Verhael der schrikkelyke conspiratie, onlangs aangelegd om bare tegenwoordige Majesteyten Koning William, en Koninginne Maria van den Throon te lichten, en den Koning van Vrankrijk beneffens den geweezen Koning jacobus, in te brengen, en de stad Londen te
Verdediging van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. tegens de uitgestrooide en verder gedreigde lasteringen van den heer Isaac Kops,
Verdediging van het gedrag der koopluiden,
Verbaal van de verrigtingen, der twintig, bij loting verkooren, daadelijke voorstellers ; van het volk van Amsterdam. : Met de bijlaagen tot hetzelve behoorende.
Verandwoording van Pieter Vreede…
Vera relatione di molte cose d'importanza. Occorse nella Gorte della Maesta del Re Catolico Nostre Signore. E dell' arrivo del Serenissimo Prencipe di Galles nel suo Regne d'Inghilterra.
Veld-Gesprek, Tusschen
Vaderlandsche gedenk-spiegel van 't eeuw-getydig schrikkel-jaar 1748.
Vaderlandsch voorstel, aan het godsdienstige gedeelte der Nederlandsche natie,
Ursachen und Rechtfertigung der Lords und Gemeinen, wegen Absetzung Jacobi II von der Crohn von Engelland
Une erreur judiciaire : la vérité sur la̕ffaire Dreyfus par Bernard-Lazare.
Umständliche Nachricht von der wahren Beschaffenheit der jetzigen Veränderungen in Engeland, Bestehend in einem Briefe eines auslandischen Ministers in Engeland
Uhrsachen, warum Se. Königl. Majestät von Gross-Britannien, als Chur-Fest zu Braunschweig und Lüneburg
Twintigste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z.
Tweeentwintigste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwooge
Tweede Zamenspraak
Tweede gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenswoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwogen.
Tweede en laatste vervolg van de Samenspraak, tusschen de klapperman van staat en de patriot.
Tweede en laatste vervolg van de Samenspraak, tusschen de klapperman van staat en de patriot.
Tweede brief van den nu geweezen zee-officier an zynen broeder den Majoor, in 's Hage.

Pages