Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(41 - 60 of 746)

Pages

A la Royne, Madame
Aan Nederlands Erfstadhouder.
Aan Willem den Geweldenaar, ten nutte der Hollandsche Natie.
Aan God : dichtstuk, op den bededag in February 1782.
Aan de heeren leeden van het Genootschap. Tot herstel der eensgezindheid en burgerrechten. Wel edele heeren.
Agtste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Allerunterthänigste Addresse, welche die im Parlament versammlete Sortreffliche Geist-un Weltliche Lords und Gemeinen ["The humble address of the Right Honourable the Lords Spiritual and Temporal : and commons, In Parliament Assembled, presented to His Ma
Antwort der herren Agenor de Gasparin, Edouard Laboulaye, Henri Martin, Augustin Cochin und anderer freunde Amerikas in Frankreich an die Loyal National League zu New York
Antwort des Pater Petersen Beicht-Vaters des Königes von Engeland
Ambrosius Justus Zubli, lid der Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland,
Antwoord op eenen brief van den wel ed. gebooren heere E. Huisinga, door eenen Overysselschen burger, betreffende de handelwyzen van Zyne Hoogheid en deszelfs gerecommandeerde en met de magistratuure begunstigde persoonen, met aanwyzing van derzelver hand
Antwoord van Daniel Raap
Antwoordt aan den auteur der zogenaamde zedige reflexien, over de aanmerkinge op het dragen van de rouw.
Advis, remontrances et reqvestes avx Estats generavx tenvs à Paris, 1614 par six paisans.
Agtentwintigste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z.
Apologie, ov, Response a La chroniqve des fauoris.
Arrest Dv Conseil D'Estat Dv Roy Du 7. jour de Ianvier 1678.
Aphorismes ov Sommaires de la doctrine des Iesvites,
Apologia ende respective manifest voor de gecommitteerden van de Brede Gemeente binnen Leeuwaerden,
Antworf auff die Declaration Jacobi, Herzogs von Montmout wider Jacobum den Zwenden König von Engeland [“Response to the declaration of James Duke of Monmouth, against James II King of England. Printed in 1685.”]

Pages