Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(21 - 40 of 746)

Pages

Washington's farewell address, to the people of the United States. : Published for the Washington Benevolent Society.
Washington's farewell address to the people of the United States.
washington's birthday, royal poinciana, palm beach, fla
Waermond en Vryhart : Gesprek over de vryheid der Nederlandren; en den aert der waere vryheid.
Vrymoedige Zamenspraak
Vrymoedige en staatkundige wensch,
Vrye zang voor vrye Batavieren, of opwekking aan Neerlands burgers en overheden
Vrijheidlievende verhandeling over het inlegeren van bezoldigde troupen in de steden, bijzonder der Verenigde Nederlanden Door L.J.B
Vriend-broederlyke onderrigting en vermaaning, aan Neêrlandsch ingezeetenen in 't gemeen en de Amsterdamsche
Vraag en Antwoord
Voorbericht aan den Leezer--Flavius Josephus
Vijftiende gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Vijfentwintigste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z.
Vijfde gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Vierentwintigste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwooge
Vier brieven aan enen vriend, over den brief der Remonstrantsche Broederschap
Verzameling van eenige gedigten, op de tegenwoordige tyd.
Verzameling van authentique stukken, kunnende dienen tot bijlaagen voor de nieuwspapieren, van het jaar…
Vervolg van de Boere zamenspraak gehouden tussen Jaap, Kees, en een oud grootje.
Verslag, gedaan aan den edelen groot achtbaaren magistraat der stad Leyden, wegens een werkje, ten titel voerende

Pages