Current Search:  FAU (x) » Netherlands -- History -- 1714-1795 -- Sources -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 138)

Pages

Zeventiende gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Zevenentwintigste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z.
Zestiende gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Zesentwintigste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z.
Zesde gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Zedige overweging wegens de afgeschafte middelen der consumptie
Zamenspraken gehouden in het ryk der dooden tusschen Willem Carel Hendrik Friso,
Zamenspraak tussen eenen amptenaar,
Zamenspraak tusschen Hilarius Verax en Liberius Orthodoxus.
Zamenspraak tusschen een regent en een burger, over de zoo heylzame en vaderlyke
Zakboek van Neerlands volk : voor patriotten, antipatriotten, aristokraten en prinsgezinden door Demofilus;
Wonderlijke droom, van een Amsterdammer, geparenteerd aan een Friesche-famille, en hebbende een neef wonen te Alkmaar, gedroomd op St. Nicolaas-nagt, a° 1781.
Welmeenende beproeving van een aanzienelyk ingezeeten :
Wel Geerbiedigde Medeburgers!
Waermond en Vryhart : Gesprek over de vryheid der Nederlandren; en den aert der waere vryheid.
Vrymoedige Zamenspraak
Vrijheidlievende verhandeling over het inlegeren van bezoldigde troupen in de steden, bijzonder der Verenigde Nederlanden Door L.J.B
Vriend-broederlyke onderrigting en vermaaning, aan Neêrlandsch ingezeetenen in 't gemeen en de Amsterdamsche
Vijftiende gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Vijfentwintigste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z.

Pages