Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 1,018)

Pages

Zielsopwekking, ter Gelegenheid
Zeventiende gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Zevenentwintigste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z.
Zestiende gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Zesentwintigste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z.
Zesde gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Zedige overweging wegens de afgeschafte middelen der consumptie
Zamenspraken gehouden in het ryk der dooden tusschen Willem Carel Hendrik Friso,
Zamenspraak tussen eenen amptenaar,
Zamenspraak tusschen Hilarius Verax en Liberius Orthodoxus.
Zamenspraak tusschen een regent en een burger, over de zoo heylzame en vaderlyke
Zamenspraak tusschen drie landlieden in Nederland
Zakboek van Neerlands volk : voor patriotten, antipatriotten, aristokraten en prinsgezinden door Demofilus;
Wonderlijke droom, van een Amsterdammer, geparenteerd aan een Friesche-famille, en hebbende een neef wonen te Alkmaar, gedroomd op St. Nicolaas-nagt, a° 1781.
Who are sectional?
Welmeenende raad aan mijne landgenooten van beide partijen, om door vereenigde pogingen een einde aan de revolutie te maken :
Welmeenende raad aan alle stemgerechtigde burgers in Holland.
Welmeenende beproeving van een aanzienelyk ingezeeten :
Wel Geerbiedigde Medeburgers!
Weissagung auf das jahr 1708 in Englische Sprache verfertiget durch Isaac Bickerstaf, einem Englischen Edelmann

Pages