Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » William -- V -- Prince of Orange -- 1748-1806 -- Poetry (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 10 of 10)
Lierzang voor hunne ed. groot mogenden…
Concept missive van Joannes Le Francq van Berkhey, aan Zyne Doorl.
Vraag en Antwoord
Antwoord op eenen brief van den wel ed. gebooren heere E. Huisinga, door eenen Overysselschen burger, betreffende de handelwyzen van Zyne Hoogheid en deszelfs gerecommandeerde en met de magistratuure begunstigde persoonen, met aanwyzing van derzelver hand
Aan Nederlands Erfstadhouder.
Vrye zang voor vrye Batavieren, of opwekking aan Neerlands burgers en overheden
Het repriment, of de verstoorde baas, aan zyn eerste of meesters knecht.
Nederlands toestand ontdekt en voorgedragen aan alle welmenende Nederlanders.
Vrymoedige en staatkundige wensch,
Opwekking aen de burgery van Nederland.