Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » William -- V -- Prince of Orange -- 1748-1806 -- Poetry (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 10 of 10)
Nederlands toestand ontdekt en voorgedragen aan alle welmenende Nederlanders.
Antwoord op eenen brief van den wel ed. gebooren heere E. Huisinga, door eenen Overysselschen burger, betreffende de handelwyzen van Zyne Hoogheid en deszelfs gerecommandeerde en met de magistratuure begunstigde persoonen, met aanwyzing van derzelver hand
Aan Nederlands Erfstadhouder.
Vraag en Antwoord
Het repriment, of de verstoorde baas, aan zyn eerste of meesters knecht.
Opwekking aen de burgery van Nederland.
Vrymoedige en staatkundige wensch,
Vrye zang voor vrye Batavieren, of opwekking aan Neerlands burgers en overheden
Concept missive van Joannes Le Francq van Berkhey, aan Zyne Doorl.
Lierzang voor hunne ed. groot mogenden…