Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Political satire, Dutch -- 18th century (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 10 of 10)
Zamenspraken gehouden in het ryk der dooden tusschen Willem Carel Hendrik Friso,
Tweede Zamenspraak
Pluto, Mof en vluchteling : tooneelspel Versierd met kunst- en vlieg-werken en dans door den Americaanschen Arlequin.
Op het over droevige afsterven…
Leerreeden aen myne land-genooten,
Het boek der chronieken der Nederlanders : beschreeven in de Oostersche styl door den Rabbie Kabiel Lynzo.
Heekeldichten betrekkelyk deezen tegenwoordige tyd op Holland, Frankryk, en Engeland, zeer geschikt om by de Mof Meesterknegt gevoegt te worden.
Geessel ten loon na verdienste.
De Weergalooze Amsterdamsche Kiekkas
Copie van het testament van den hertog van Wolffenbuttel