Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Political satire, Dutch -- 18th century (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 10 of 10)
Copie van het testament van den hertog van Wolffenbuttel
De Weergalooze Amsterdamsche Kiekkas
Het boek der chronieken der Nederlanders : beschreeven in de Oostersche styl door den Rabbie Kabiel Lynzo.
Leerreeden aen myne land-genooten,
Pluto, Mof en vluchteling : tooneelspel Versierd met kunst- en vlieg-werken en dans door den Americaanschen Arlequin.
Tweede Zamenspraak
Zamenspraken gehouden in het ryk der dooden tusschen Willem Carel Hendrik Friso,
Heekeldichten betrekkelyk deezen tegenwoordige tyd op Holland, Frankryk, en Engeland, zeer geschikt om by de Mof Meesterknegt gevoegt te worden.
Geessel ten loon na verdienste.
Op het over droevige afsterven…