Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Political satire, Dutch -- 18th century (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 10 of 10)
Pluto, Mof en vluchteling : tooneelspel Versierd met kunst- en vlieg-werken en dans door den Americaanschen Arlequin.
Heekeldichten betrekkelyk deezen tegenwoordige tyd op Holland, Frankryk, en Engeland, zeer geschikt om by de Mof Meesterknegt gevoegt te worden.
Het boek der chronieken der Nederlanders : beschreeven in de Oostersche styl door den Rabbie Kabiel Lynzo.
Tweede Zamenspraak
Zamenspraken gehouden in het ryk der dooden tusschen Willem Carel Hendrik Friso,
De Weergalooze Amsterdamsche Kiekkas
Leerreeden aen myne land-genooten,
Copie van het testament van den hertog van Wolffenbuttel
Geessel ten loon na verdienste.
Op het over droevige afsterven…