Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Political satire, Dutch -- 18th century (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 10 of 10)
Heekeldichten betrekkelyk deezen tegenwoordige tyd op Holland, Frankryk, en Engeland, zeer geschikt om by de Mof Meesterknegt gevoegt te worden.
Op het over droevige afsterven…
De Weergalooze Amsterdamsche Kiekkas
Geessel ten loon na verdienste.
Copie van het testament van den hertog van Wolffenbuttel
Het boek der chronieken der Nederlanders : beschreeven in de Oostersche styl door den Rabbie Kabiel Lynzo.
Tweede Zamenspraak
Pluto, Mof en vluchteling : tooneelspel Versierd met kunst- en vlieg-werken en dans door den Americaanschen Arlequin.
Zamenspraken gehouden in het ryk der dooden tusschen Willem Carel Hendrik Friso,
Leerreeden aen myne land-genooten,