Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Netherlands -- Politics and government -- 1714-1795 -- Poetry -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 28)

Pages

Zielsopwekking, ter Gelegenheid
Vrymoedige en staatkundige wensch,
Vrye zang voor vrye Batavieren, of opwekking aan Neerlands burgers en overheden
Verzameling van eenige gedigten, op de tegenwoordige tyd.
Vervolg van de Boere zamenspraak gehouden tussen Jaap, Kees, en een oud grootje.
Vaderlandsche gedenk-spiegel van 't eeuw-getydig schrikkel-jaar 1748.
Spoore aan de keurdicht-maakers.
Saemenspraek tusschen Fulvius, den vader, en Fulvius, den zoon; of Voorbeeld van 't geen yder aen 't vaderland verschuldigt is.
Openhertige t'zamenspraak, gehouden tusschen Kees en Jaap en een oud grootje.
Op Nederlands verbindtenis met Frankrijk [door Jan van Royen].
Op de hedendaagsche voorvallen wegens het afschaffen der pachteryen.
Nagalm op de gesleoote vrede aan het ontroerd Nederland.
Musophilus op de verkiezing van den Wel Ed. Gr. Achtb. Heere Mr. Hendrik ter Smitten,
Lykzang op een der muitemaakers van Oranje burger Vermeulen, te Wezel overleeden.
Lierzang voor hunne ed. groot mogenden…
Lierzang Den Erfprinse van Oranje en Nassauw
Het repriment, of de verstoorde baas, aan zyn eerste of meesters knecht.
Het kerkhof der previlegien, of Zamenspraak tusschen Groothans en eenen Amsteldamschen previlegie-zoeker.
Een Gedicht, zo vol van gratie, gemaakt op de heerlyke Meditatie van pater Berendse, dat Geestelyke baassie over de Fransche Temtatie, die ze zullen doen aan de Natie, als zy hier doen een invatie.
Den opgedaagde Kardinaal de Fleury, uit het Vagevuur door Lodewyk de XV., benevens deszelfs lykstaatsie.

Pages