Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Netherlands -- Politics and government -- 1714-1795 -- Poetry -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 28)

Pages

Aan Nederlands Erfstadhouder.
Daniel Raep's patriottische bedryven.
Den bedroefden pachter, bedrogen krajer, en ongelukkigen deurwaarder : Borger blyspel door Jan Weetal.
Den opgedaagde Kardinaal de Fleury, uit het Vagevuur door Lodewyk de XV., benevens deszelfs lykstaatsie.
Een Gedicht, zo vol van gratie, gemaakt op de heerlyke Meditatie van pater Berendse, dat Geestelyke baassie over de Fransche Temtatie, die ze zullen doen aan de Natie, als zy hier doen een invatie.
Het repriment, of de verstoorde baas, aan zyn eerste of meesters knecht.
Het kerkhof der previlegien, of Zamenspraak tusschen Groothans en eenen Amsteldamschen previlegie-zoeker.
Nagalm op de gesleoote vrede aan het ontroerd Nederland.
Musophilus op de verkiezing van den Wel Ed. Gr. Achtb. Heere Mr. Hendrik ter Smitten,
Vaderlandsche gedenk-spiegel van 't eeuw-getydig schrikkel-jaar 1748.
Vrye zang voor vrye Batavieren, of opwekking aan Neerlands burgers en overheden
Vrymoedige en staatkundige wensch,
Boeren Saamenspraak..
Concept missive van Joannes Le Francq van Berkhey, aan Zyne Doorl.
De vrolyke karnemelks vloot, varende van Amsterdam,
De klagende maegt van Holland, verzeld van keer-dicht, waer in de lasteringen van dezelve tegen de hooge overigheid op een bondige wyze wederlegd worden.
De klagende maegt van Holland, verzeld van keer-dicht, waer in de lasteringen van dezelve tegen de hooge overigheid op een bondige wyze wederlegd worden.
Lierzang Den Erfprinse van Oranje en Nassauw
Lierzang voor hunne ed. groot mogenden…
Lykzang op een der muitemaakers van Oranje burger Vermeulen, te Wezel overleeden.

Pages