Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Netherlands -- Politics and government -- 1714-1795 -- Poetry -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 28)

Pages

Lierzang voor hunne ed. groot mogenden…
Concept missive van Joannes Le Francq van Berkhey, aan Zyne Doorl.
Vervolg van de Boere zamenspraak gehouden tussen Jaap, Kees, en een oud grootje.
Het kerkhof der previlegien, of Zamenspraak tusschen Groothans en eenen Amsteldamschen previlegie-zoeker.
Musophilus op de verkiezing van den Wel Ed. Gr. Achtb. Heere Mr. Hendrik ter Smitten,
Den opgedaagde Kardinaal de Fleury, uit het Vagevuur door Lodewyk de XV., benevens deszelfs lykstaatsie.
Daniel Raep's patriottische bedryven.
Op Nederlands verbindtenis met Frankrijk [door Jan van Royen].
Aan Nederlands Erfstadhouder.
Lierzang Den Erfprinse van Oranje en Nassauw
Vrye zang voor vrye Batavieren, of opwekking aan Neerlands burgers en overheden
Den bedroefden pachter, bedrogen krajer, en ongelukkigen deurwaarder : Borger blyspel door Jan Weetal.
Zielsopwekking, ter Gelegenheid
Een Gedicht, zo vol van gratie, gemaakt op de heerlyke Meditatie van pater Berendse, dat Geestelyke baassie over de Fransche Temtatie, die ze zullen doen aan de Natie, als zy hier doen een invatie.
Het repriment, of de verstoorde baas, aan zyn eerste of meesters knecht.
Nagalm op de gesleoote vrede aan het ontroerd Nederland.
Vaderlandsche gedenk-spiegel van 't eeuw-getydig schrikkel-jaar 1748.
Vrymoedige en staatkundige wensch,
Boeren Saamenspraak..
De vrolyke karnemelks vloot, varende van Amsterdam,

Pages