Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Netherlands -- Politics and government -- 1714-1795 -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 86)

Pages

 'T Oranje drietal, of, Bybel-oudheid-staats-oordeel en berispkundige, uitspanningen, op de tegenwoordige tyds-omstandigheden. Waar in word aangeweezen:
 Missive van eenen oud-burgemeester, over den 25ste penning.
Aan Willem den Geweldenaar, ten nutte der Hollandsche Natie.
Aan de heeren leeden van het Genootschap. Tot herstel der eensgezindheid en burgerrechten. Wel edele heeren.
Agtste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Antwoord op eenen brief van den wel ed. gebooren heere E. Huisinga, door eenen Overysselschen burger, betreffende de handelwyzen van Zyne Hoogheid en deszelfs gerecommandeerde en met de magistratuure begunstigde persoonen, met aanwyzing van derzelver hand
Antwoordt aan den auteur der zogenaamde zedige reflexien, over de aanmerkinge op het dragen van de rouw.
Agtentwintigste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z.
Attestatie of Notarieele Verklaring
De Goudasche en Utrechtsche optica gefondeerd op twee orgineele brieven, berustend onder den autheur van deeze optica :
De burgerlyke vryheid in haare heilzaame, de volks-vryheid in haare schadelyke gevolgen voorgesteld, inzonderheid met betrekking tot dit gemeenebest
De eer en het recht van Hollands…
De advocaat voor de vrye staatsbestiering der Vereenigde Nederlanden
De Nederlandsche triton, of de hedendaagsche staats-wekker.
De dryfveer waar door, en de wyze waar op, Willem van Helden. burger der stad Rotterdam,
Eenentwintigste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen
Eenvoudig schuyt-praatje, tusschen een Amsterdammer, Haarlemmer, en Hagenaar :
Historisch verhaal van het gepasseerde te Leyden
Het Polietiecque goud-schaaltje, waarop de memorie der wel edele groot achtb
Het gedrag van zommigen van de ontslaagene regeerders der stadt Amsterdam,

Pages