Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Netherlands -- History -- 1795-1815 -- Sources -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 10 of 10)
Zamenspraak tusschen drie landlieden in Nederland
Welmeenende raad aan alle stemgerechtigde burgers in Holland.
Vier brieven aan enen vriend, over den brief der Remonstrantsche Broederschap
Verzameling van authentique stukken, kunnende dienen tot bijlaagen voor de nieuwspapieren, van het jaar…
Vaderlandsch voorstel, aan het godsdienstige gedeelte der Nederlandsche natie,
Raport der Gecommitteerden…
N. van Staphorst aan zyne landgenooten.
Iets aan de burgers H.L. van Altena, H. Midderich, J. Nolet ... B. Bosch, zynde representanten ter Nationaale Vergadering,
De zaakelijke inhoud van het ontwerp van constitutie :
Aanspraak van J. van der Roest. Leeraar der hervormden te Haarlem.