Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Netherlands -- History -- 1795-1815 -- Sources -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 10 of 10)
N. van Staphorst aan zyne landgenooten.
Vaderlandsch voorstel, aan het godsdienstige gedeelte der Nederlandsche natie,
Welmeenende raad aan alle stemgerechtigde burgers in Holland.
Zamenspraak tusschen drie landlieden in Nederland
Aanspraak van J. van der Roest. Leeraar der hervormden te Haarlem.
De zaakelijke inhoud van het ontwerp van constitutie :
Iets aan de burgers H.L. van Altena, H. Midderich, J. Nolet ... B. Bosch, zynde representanten ter Nationaale Vergadering,
Raport der Gecommitteerden…
Verzameling van authentique stukken, kunnende dienen tot bijlaagen voor de nieuwspapieren, van het jaar…
Vier brieven aan enen vriend, over den brief der Remonstrantsche Broederschap