Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Netherlands -- History -- 1795-1815 -- Sources -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 10 of 10)
Raport der Gecommitteerden…
De zaakelijke inhoud van het ontwerp van constitutie :
Aanspraak van J. van der Roest. Leeraar der hervormden te Haarlem.
Iets aan de burgers H.L. van Altena, H. Midderich, J. Nolet ... B. Bosch, zynde representanten ter Nationaale Vergadering,
N. van Staphorst aan zyne landgenooten.
Vier brieven aan enen vriend, over den brief der Remonstrantsche Broederschap
Vaderlandsch voorstel, aan het godsdienstige gedeelte der Nederlandsche natie,
Welmeenende raad aan alle stemgerechtigde burgers in Holland.
Zamenspraak tusschen drie landlieden in Nederland
Verzameling van authentique stukken, kunnende dienen tot bijlaagen voor de nieuwspapieren, van het jaar…