Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Netherlands -- History -- 1795-1815 -- Sources -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 10 of 10)
Raport der Gecommitteerden…
Welmeenende raad aan alle stemgerechtigde burgers in Holland.
Verzameling van authentique stukken, kunnende dienen tot bijlaagen voor de nieuwspapieren, van het jaar…
N. van Staphorst aan zyne landgenooten.
Iets aan de burgers H.L. van Altena, H. Midderich, J. Nolet ... B. Bosch, zynde representanten ter Nationaale Vergadering,
De zaakelijke inhoud van het ontwerp van constitutie :
Zamenspraak tusschen drie landlieden in Nederland
Vier brieven aan enen vriend, over den brief der Remonstrantsche Broederschap
Aanspraak van J. van der Roest. Leeraar der hervormden te Haarlem.
Vaderlandsch voorstel, aan het godsdienstige gedeelte der Nederlandsche natie,