Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Netherlands -- History -- 1714-1795 -- Poetry -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 39)

Pages

Zielsopwekking, ter Gelegenheid
Vrymoedige en staatkundige wensch,
Vrye zang voor vrye Batavieren, of opwekking aan Neerlands burgers en overheden
Vraag en Antwoord
Verzameling van eenige gedigten, op de tegenwoordige tyd.
Vervolg van de Boere zamenspraak gehouden tussen Jaap, Kees, en een oud grootje.
Vaderlandsche gedenk-spiegel van 't eeuw-getydig schrikkel-jaar 1748.
Triumph-zang voor de Fransche natie.
Spoore aan de keurdicht-maakers.
Saemenspraek tusschen Fulvius, den vader, en Fulvius, den zoon; of Voorbeeld van 't geen yder aen 't vaderland verschuldigt is.
Pertinent verhaal van Jan van Utrecht, wegens het geene'er is geschied, tot alle mans verdriet.
Openhertige t'zamenspraak, gehouden tusschen Kees en Jaap en een oud grootje.
Op Nederlands verbindtenis met Frankrijk [door Jan van Royen].
Op het vertrek van den regt opgaande beer :
Op de hedendaagsche voorvallen wegens het afschaffen der pachteryen.
Ode of Opwekkende Dankbaarheid…
Nagalm op de gesleoote vrede aan het ontroerd Nederland.
Musophilus op de verkiezing van den Wel Ed. Gr. Achtb. Heere Mr. Hendrik ter Smitten,
Lykzang op een der muitemaakers van Oranje burger Vermeulen, te Wezel overleeden.
Lof-bazuin aan de wel ed. groot achtbare magistraat van Amsterdam :

Pages