Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Netherlands -- History -- 1714-1795 -- Poetry -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 39)

Pages

Heekeldichten betrekkelyk deezen tegenwoordige tyd op Holland, Frankryk, en Engeland, zeer geschikt om by de Mof Meesterknegt gevoegt te worden.
Lierzang voor hunne ed. groot mogenden…
Concept missive van Joannes Le Francq van Berkhey, aan Zyne Doorl.
Vervolg van de Boere zamenspraak gehouden tussen Jaap, Kees, en een oud grootje.
Lijkzang op het overlijden van 's lands glori, door Patriophilus
Het kerkhof der previlegien, of Zamenspraak tusschen Groothans en eenen Amsteldamschen previlegie-zoeker.
Musophilus op de verkiezing van den Wel Ed. Gr. Achtb. Heere Mr. Hendrik ter Smitten,
Den opgedaagde Kardinaal de Fleury, uit het Vagevuur door Lodewyk de XV., benevens deszelfs lykstaatsie.
De Nederlandsche triton, of de hedendaagsche staats-wekker.
Vraag en Antwoord
Daniel Raep's patriottische bedryven.
Bemoediging aan Nederland, bij den aanvang van het jaar MDCCLXXXV.
Op Nederlands verbindtenis met Frankrijk [door Jan van Royen].
Ode of Opwekkende Dankbaarheid…
Aan Nederlands Erfstadhouder.
Aan God : dichtstuk, op den bededag in February 1782.
Lierzang Den Erfprinse van Oranje en Nassauw
Pertinent verhaal van Jan van Utrecht, wegens het geene'er is geschied, tot alle mans verdriet.
Vrye zang voor vrye Batavieren, of opwekking aan Neerlands burgers en overheden
Den bedroefden pachter, bedrogen krajer, en ongelukkigen deurwaarder : Borger blyspel door Jan Weetal.

Pages