Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Netherlands -- History -- 1648-1714 -- Sources -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 14 of 14)
Oordeel van de Theologise faculteyt van 's Lants Universiteyt tot Leyden,
Nieuwe ordonnantie op het middel van den twintighsten penningh op de collaterale successien, en den aenkleven van dien.
Placaet van tweemael een reëlen hondertsten penningh, gearresteert den 24. januarii 1708
Stukken raakende de deputatie van Hollandt, wegens het stadhouderschap
Brief van Mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den heer Mr. Johan van den Broek,
Brief van Mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. aan den heer Mr. Jacob de la Bassecour, pensionaris der stad Amsterdam.
Verdediging van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. tegens de uitgestrooide en verder gedreigde lasteringen van den heer Isaac Kops,
Nader ordre, gearresteert op het accorderen, depescheren en uytgeven der pasporten, soo om te gaen uyt dese Vereenighde Nederlanden na vyanden en neutrale landen,
Abdruck, dess Londenen Herren General-Staaten an den König von Engeland abgelassenen Schreibens [“Translation of the London States General Letter to His Majesty, the 13th of May, 1701.”]
Memoire presenté à Messieurs les Éstats Generaux par Monsieur le marquis d'Albyville, envoyé extraordinaire du Roy de la Grand Bretagne.
Harangue, du marquis d'Albyville, envoyé extraordinaire de Sa Majeste le roy de la Grande Bretagne,
Apologia ende respective manifest voor de gecommitteerden van de Brede Gemeente binnen Leeuwaerden,
Londen den 3 Maart, men zegt hier dat de groote alliantie tusschen zyne keyzerlijke en Brittannische majesteyten,
Voorbericht aan den Leezer--Flavius Josephus