Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Ludwig Ernst -- Duke of Brunswick Lüneburg -- 1718-1788 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 12 of 12)
Veld-Gesprek, Tusschen
T'zamenspraken tusschen den weledelen gestrengen hére W. Tzlauski
Op het vertrek van den regt opgaande beer :
Jö triumph! : Gezongen door Louis, hertog van Brunswyk Lunenburg
Het Polietiecque goud-schaaltje, waarop de memorie der wel edele groot achtb
Het Jö triumph van Louis, hertog van Brunswyk Lunenburg
Heekeldichten betrekkelyk deezen tegenwoordige tyd op Holland, Frankryk, en Engeland, zeer geschikt om by de Mof Meesterknegt gevoegt te worden.
De geschonde eer van zijne doorlugtige hoogheid den heere Louis, hertog van Brunswyk Wolffenbuttel
Copie van het testament van den hertog van Wolffenbuttel
Brief van Constantinus Simplicius, aan Justus Querulus.
Aan-spraak van den hertog Louis van Brunswyk Wolffenbuttel veldmaarschalk van deezen staat &c. &c.
Aan Willem den Geweldenaar, ten nutte der Hollandsche Natie.