Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Ludwig Ernst -- Duke of Brunswick Lüneburg -- 1718-1788 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 12 of 12)
Heekeldichten betrekkelyk deezen tegenwoordige tyd op Holland, Frankryk, en Engeland, zeer geschikt om by de Mof Meesterknegt gevoegt te worden.
T'zamenspraken tusschen den weledelen gestrengen hére W. Tzlauski
Het Polietiecque goud-schaaltje, waarop de memorie der wel edele groot achtb
Jö triumph! : Gezongen door Louis, hertog van Brunswyk Lunenburg
De geschonde eer van zijne doorlugtige hoogheid den heere Louis, hertog van Brunswyk Wolffenbuttel
Veld-Gesprek, Tusschen
Het Jö triumph van Louis, hertog van Brunswyk Lunenburg
Copie van het testament van den hertog van Wolffenbuttel
Op het vertrek van den regt opgaande beer :
Aan-spraak van den hertog Louis van Brunswyk Wolffenbuttel veldmaarschalk van deezen staat &c. &c.
Brief van Constantinus Simplicius, aan Justus Querulus.
Aan Willem den Geweldenaar, ten nutte der Hollandsche Natie.