Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Great Britain -- Foreign relations -- Netherlands -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 20)
Gnädigste Declaration. Seiner Königl. Majest. In Gross-Britanien. Die Unterthanen der vereinigten Niederlande zu vermogen [His Majesty’s gracious declaration to encourage the subjects of the United Netherlands to relocate with their estates and settle in
[Four letters between Great Britain and the Netherlands, February-March 1689, translated to German]. William III; Joh. Bruwn; N. Witsen, W. de Nassaw, and Everhard van Weede
Der Schreiben Sr. Königl. Majest. Von Gross-Britannien, Hochmög die Herren General-Staaten der devereinigten Niederlanden, aus dem Lager ben Timolen [“Letter from his Majesty the King of Great Britain to the Lord States General of the United Netherlands.
Abdruck der rede so ihre Königliche Majestät in Engeland/Antwort der Hochmögenden Herren Staaten aus diese höfliche und zu Gemuth gehende rede [“Print of a sermon by His Royal Majesty the King of England [William III] on Friday, July 15, 1701 to the Lords
Abdruck, dess Londenen Herren General-Staaten an den König von Engeland abgelassenen Schreibens [“Translation of the London States General Letter to His Majesty, the 13th of May, 1701.”]
Auffsatz Pro Memoria, Das ist: Wahre Copia Deren Zweyen Memorialien, Welche jüngstens in Nahmen Ihrer Britannischen Majestät und Ihro Hochmögenden der Herren General Staaten dem Herrn Grafen d'Avaux, Extraordinar Ambassadeur Sr. Allerchristlichsten Majest
Memoire, präsentirt durch den Herrn Stanhope [“Memorial presented at the Hagü by Mr. Stanhope, Envoy Extraordinary from His Majesty of Great Britain, to the Count d'Avoux Ambassador Extraordinary from the most Christian King.“]
Artes Hollandicae detectae ex particula literarum Sueci cujusdam, ad amicum Anglum scriptarum : Mense Februario 1659. Per Liberium Verum.
Het politiek systema van de regeering van Amsterdam,
T geheim van de Mis : of Bril voor de gemeene eenvoudige man; waar door men een bevatting van
Het waare dag-licht van Het politieck systema der regeringe van Amsterdam,
Tweede en laatste vervolg van de Samenspraak, tusschen de klapperman van staat en de patriot.
Redenvoering Aan Mijne Landgenooten
Neerlands bestendig belang, den vaderlanderen uit 's lands aloude en laatere geschiedenissen aangeweezen,
Rechtsgeleerde Memorie, Waar In
Tweede en laatste vervolg van de Samenspraak, tusschen de klapperman van staat en de patriot.
Wonderlijke droom, van een Amsterdammer, geparenteerd aan een Friesche-famille, en hebbende een neef wonen te Alkmaar, gedroomd op St. Nicolaas-nagt, a° 1781.
Staatkundige spiegel of Onderzoek, wegens de oorzaak, en wie de veroorzaakers zyn van 's lands onheilen waar
Memoire presenté à Messieurs les Éstats Generaux par Monsieur le marquis d'Albyville, envoyé extraordinaire du Roy de la Grand Bretagne.
Harangue, du marquis d'Albyville, envoyé extraordinaire de Sa Majeste le roy de la Grande Bretagne,