Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Dutch poetry -- 18th century (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 48)

Pages

Zielsopwekking, ter Gelegenheid
Vrymoedige en staatkundige wensch,
Vrye zang voor vrye Batavieren, of opwekking aan Neerlands burgers en overheden
Vraag en Antwoord
Verzameling van eenige gedigten, op de tegenwoordige tyd.
Vervolg van de Boere zamenspraak gehouden tussen Jaap, Kees, en een oud grootje.
Vaderlandsche gedenk-spiegel van 't eeuw-getydig schrikkel-jaar 1748.
Triumph-zang voor de Fransche natie.
Spoore aan de keurdicht-maakers.
Saemenspraek tusschen Fulvius, den vader, en Fulvius, den zoon; of Voorbeeld van 't geen yder aen 't vaderland verschuldigt is.
Pertinent verhaal van Jan van Utrecht, wegens het geene'er is geschied, tot alle mans verdriet.
Opwekking aen de burgery van Nederland.
Openhertige t'zamenspraak, gehouden tusschen Kees en Jaap en een oud grootje.
Op Nederlands verbindtenis met Frankrijk [door Jan van Royen].
Op het vertrek van den regt opgaande beer :
Op het over droevige afsterven…
Op de vrijheidverklaaring der Noord-Amerikaanen
Op De Munt Van Een Gulden
Op de hedendaagsche voorvallen wegens het afschaffen der pachteryen.
Ode of Opwekkende Dankbaarheid…

Pages