Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Dutch poetry -- 18th century (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 48)

Pages

Aan Nederlands Erfstadhouder.
Aan God : dichtstuk, op den bededag in February 1782.
Antwoord van Daniel Raap
Bij het naderend voor jaar in 1782.
Bemoediging aan Nederland, bij den aanvang van het jaar MDCCLXXXV.
Daniel Raep's patriottische bedryven.
De Listen en Handelwys van Louis van Brunswyk aan den Dag gebracht.
De Nederlandsche triton, of de hedendaagsche staats-wekker.
De Russische grootvorstin Anna Paulowna, op hare reis naar de Nederlanden, verzeld door pictura.
Den bedroefden pachter, bedrogen krajer, en ongelukkigen deurwaarder : Borger blyspel door Jan Weetal.
Den opgedaagde Kardinaal de Fleury, uit het Vagevuur door Lodewyk de XV., benevens deszelfs lykstaatsie.
Een Gedicht, zo vol van gratie, gemaakt op de heerlyke Meditatie van pater Berendse, dat Geestelyke baassie over de Fransche Temtatie, die ze zullen doen aan de Natie, als zy hier doen een invatie.
Het repriment, of de verstoorde baas, aan zyn eerste of meesters knecht.
Het kerkhof der previlegien, of Zamenspraak tusschen Groothans en eenen Amsteldamschen previlegie-zoeker.
Nagalm op de gesleoote vrede aan het ontroerd Nederland.
Musophilus op de verkiezing van den Wel Ed. Gr. Achtb. Heere Mr. Hendrik ter Smitten,
Pertinent verhaal van Jan van Utrecht, wegens het geene'er is geschied, tot alle mans verdriet.
Triumph-zang voor de Fransche natie.
Vaderlandsche gedenk-spiegel van 't eeuw-getydig schrikkel-jaar 1748.
Vrye zang voor vrye Batavieren, of opwekking aan Neerlands burgers en overheden

Pages