Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Dutch poetry -- 18th century (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 48)

Pages

De Russische grootvorstin Anna Paulowna, op hare reis naar de Nederlanden, verzeld door pictura.
Op De Munt Van Een Gulden
De Nederlandsche triton, of de hedendaagsche staats-wekker.
Nagalm op de gesleoote vrede aan het ontroerd Nederland.
Een Gedicht, zo vol van gratie, gemaakt op de heerlyke Meditatie van pater Berendse, dat Geestelyke baassie over de Fransche Temtatie, die ze zullen doen aan de Natie, als zy hier doen een invatie.
Lijkzang op het overlijden van 's lands glori, door Patriophilus
Jö triumph! : Gezongen door Louis, hertog van Brunswyk Lunenburg
Aan Nederlands Erfstadhouder.
Den opgedaagde Kardinaal de Fleury, uit het Vagevuur door Lodewyk de XV., benevens deszelfs lykstaatsie.
Verzameling van eenige gedigten, op de tegenwoordige tyd.
Op het over droevige afsterven…
Vaderlandsche gedenk-spiegel van 't eeuw-getydig schrikkel-jaar 1748.
Openhertige t'zamenspraak, gehouden tusschen Kees en Jaap en een oud grootje.
De vrolyke karnemelks vloot, varende van Amsterdam,
Boeren Saamenspraak..
De klagende maegt van Holland, verzeld van keer-dicht, waer in de lasteringen van dezelve tegen de hooge overigheid op een bondige wyze wederlegd worden.
Saemenspraek tusschen Fulvius, den vader, en Fulvius, den zoon; of Voorbeeld van 't geen yder aen 't vaderland verschuldigt is.
De klagende maegt van Holland, verzeld van keer-dicht, waer in de lasteringen van dezelve tegen de hooge overigheid op een bondige wyze wederlegd worden.
Vervolg van de Boere zamenspraak gehouden tussen Jaap, Kees, en een oud grootje.
Daniel Raep's patriottische bedryven.

Pages