Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Holland en West Friesland (Netherlands) Staten (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 4 of 4)
Patriottische Aanmerkingen
Nieuwe ordonnantie op het middel van den twintighsten penningh op de collaterale successien, en den aenkleven van dien.
Placaet van tweemael een reëlen hondertsten penningh, gearresteert den 24. januarii 1708
Stukken raakende de deputatie van Hollandt, wegens het stadhouderschap