Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Holland en West Friesland (Netherlands) Staten (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 4 of 4)
Placaet van tweemael een reëlen hondertsten penningh, gearresteert den 24. januarii 1708
Nieuwe ordonnantie op het middel van den twintighsten penningh op de collaterale successien, en den aenkleven van dien.
Stukken raakende de deputatie van Hollandt, wegens het stadhouderschap
Patriottische Aanmerkingen