Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Francq van Berkhey, Johannes le 1729-1812 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 5 of 5)
 'T Oranje drietal, of, Bybel-oudheid-staats-oordeel en berispkundige, uitspanningen, op de tegenwoordige tyds-omstandigheden. Waar in word aangeweezen:
Copia autentiek van de gedrukte Memorie voor eenige Leden der Vergadering van Gewapende burger corpsen
Lierzang voor hunne ed. groot mogenden…
Staatkundige, Godgeleerde, Huyshoudelyke, en vooral zeer gewichtige Zamenspraeken,
Janus Frankenius, aan Janus Liberius, zyne groetenisse :