Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Dutch (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 259)

Pages

Onpartydigh Verhäl van sommige merwärdige voorvallen in het leven van Arthur, Gräf van Torrington: mitsgaders Eenige änmerkingen overdesselfs proces en ontslaginge
Verhael der schrikkelyke conspiratie, onlangs aangelegd om bare tegenwoordige Majesteyten Koning William, en Koninginne Maria van den Throon te lichten, en den Koning van Vrankrijk beneffens den geweezen Koning jacobus, in te brengen, en de stad Londen te
De Russische grootvorstin Anna Paulowna, op hare reis naar de Nederlanden, verzeld door pictura.
Het gedrag van de regenten of bestierders van de Republiek der Vereenigde Nederlanden gedurende den tegenwoordigen oorlog.
Op De Munt Van Een Gulden
Briev van een Overysselschen Patriottischen Boer.
Nederlands toestand ontdekt en voorgedragen aan alle welmenende Nederlanders.
Instructie zoo voor het volk, als voor de municipaliteit van Delft.
De Nederlandsche triton, of de hedendaagsche staats-wekker.
Heekeldichten betrekkelyk deezen tegenwoordige tyd op Holland, Frankryk, en Engeland, zeer geschikt om by de Mof Meesterknegt gevoegt te worden.
Aanmerkingen van een Amsterdamsch patriot of een welmeenend vaderlander, over den beruchte-brief van jonkheer Willem Anna L'Estevenon van Berkenrode : over zeeker ontwerp der Hollandsche patriotten, om een tegen revolutie in de republiecq te bewerken, &c.
Tweede gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenswoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwogen.
Vijfde gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Zesde gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Agtste gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Negende gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Tiende gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Vijftiende gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Zestiende gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.
Zeventiende gemeenzaam gesprek, gehouden tusschen twee bijzondere goede vrienden, A. en Z. regenten van steden, stem in staat hebbende, over de laage staat, waar in het vaderland zig tegenwoordig bevind, en de middelen, dienstig tot redres, overwoogen.

Pages