Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Netherlands -- Politics and government -- 1714-1795 -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 660)

Pages

Zielsopwekking, ter Gelegenheid
Zedige overweging wegens de afgeschafte middelen der consumptie
Zamenspraak tussen eenen amptenaar,
Zamenspraak tusschen Hilarius Verax en Liberius Orthodoxus.
Zamenspraak tusschen drie landlieden in Nederland
Wonderlijke droom, van een Amsterdammer, geparenteerd aan een Friesche-famille, en hebbende een neef wonen te Alkmaar, gedroomd op St. Nicolaas-nagt, a° 1781.
Welmeenende raad aan mijne landgenooten van beide partijen, om door vereenigde pogingen een einde aan de revolutie te maken :
Wel Geerbiedigde Medeburgers!
Weissagung auf das jahr 1708 in Englische Sprache verfertiget durch Isaac Bickerstaf, einem Englischen Edelmann
Wasington agli stati-unati Americani li 27 settembre 1796
Washington's farewell address, to the people of the United States. : Published for the Washington Benevolent Society.
Washington's farewell address to the people of the United States.
washington's birthday, royal poinciana, palm beach, fla
Vrymoedige en staatkundige wensch,
Vrye zang voor vrye Batavieren, of opwekking aan Neerlands burgers en overheden
Vriend-broederlyke onderrigting en vermaaning, aan Neêrlandsch ingezeetenen in 't gemeen en de Amsterdamsche
Vraag en Antwoord
Voorbericht aan den Leezer--Flavius Josephus
Vier brieven aan enen vriend, over den brief der Remonstrantsche Broederschap
Verzameling van eenige gedigten, op de tegenwoordige tyd.

Pages