Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Netherlands -- History -- 1714-1795 -- Sources -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 608)

Pages

Zielsopwekking, ter Gelegenheid
Zamenspraak tusschen drie landlieden in Nederland
Welmeenende raad aan mijne landgenooten van beide partijen, om door vereenigde pogingen een einde aan de revolutie te maken :
Welmeenende raad aan alle stemgerechtigde burgers in Holland.
Weissagung auf das jahr 1708 in Englische Sprache verfertiget durch Isaac Bickerstaf, einem Englischen Edelmann
Wasington agli stati-unati Americani li 27 settembre 1796
Washington's farewell address, to the people of the United States. : Published for the Washington Benevolent Society.
Washington's farewell address to the people of the United States.
washington's birthday, royal poinciana, palm beach, fla
Vrymoedige en staatkundige wensch,
Vrye zang voor vrye Batavieren, of opwekking aan Neerlands burgers en overheden
Vraag en Antwoord
Voorbericht aan den Leezer--Flavius Josephus
Vier brieven aan enen vriend, over den brief der Remonstrantsche Broederschap
Verzameling van eenige gedigten, op de tegenwoordige tyd.
Vervolg van de Boere zamenspraak gehouden tussen Jaap, Kees, en een oud grootje.
Verhael der schrikkelyke conspiratie, onlangs aangelegd om bare tegenwoordige Majesteyten Koning William, en Koninginne Maria van den Throon te lichten, en den Koning van Vrankrijk beneffens den geweezen Koning jacobus, in te brengen, en de stad Londen te
Verdediging van mr. Nicolaes Muys van Holy, advt. tegens de uitgestrooide en verder gedreigde lasteringen van den heer Isaac Kops,
Verbaal van de verrigtingen, der twintig, bij loting verkooren, daadelijke voorstellers ; van het volk van Amsterdam. : Met de bijlaagen tot hetzelve behoorende.
Verandwoording van Pieter Vreede…

Pages