Current Search:  E-book (x) » FAU (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Witt, Cornelis de heer van Jaarsveld 1745-1813 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 726)

Pages

Zielsopwekking, ter Gelegenheid
Zedige overweging wegens de afgeschafte middelen der consumptie
Zamenspraken gehouden in het ryk der dooden tusschen Willem Carel Hendrik Friso,
Zamenspraak tussen eenen amptenaar,
Zamenspraak tusschen Hilarius Verax en Liberius Orthodoxus.
Zamenspraak tusschen een regent en een burger, over de zoo heylzame en vaderlyke
Zamenspraak tusschen drie landlieden in Nederland
Zakboek van Neerlands volk : voor patriotten, antipatriotten, aristokraten en prinsgezinden door Demofilus;
Wonderlijke droom, van een Amsterdammer, geparenteerd aan een Friesche-famille, en hebbende een neef wonen te Alkmaar, gedroomd op St. Nicolaas-nagt, a° 1781.
Welmeenende raad aan mijne landgenooten van beide partijen, om door vereenigde pogingen een einde aan de revolutie te maken :
Welmeenende raad aan alle stemgerechtigde burgers in Holland.
Welmeenende beproeving van een aanzienelyk ingezeeten :
Wel Geerbiedigde Medeburgers!
Weissagung auf das jahr 1708 in Englische Sprache verfertiget durch Isaac Bickerstaf, einem Englischen Edelmann
Wasington agli stati-unati Americani li 27 settembre 1796
Washington's farewell address, to the people of the United States. : Published for the Washington Benevolent Society.
Washington's farewell address to the people of the United States.
washington's birthday, royal poinciana, palm beach, fla
Waermond en Vryhart : Gesprek over de vryheid der Nederlandren; en den aert der waere vryheid.
Vrymoedige Zamenspraak

Pages