Current Search:  E-book (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Political satire, Dutch -- 18th century (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 10 of 10)
Copie van het testament van den hertog van Wolffenbuttel
De Weergalooze Amsterdamsche Kiekkas
Geessel ten loon na verdienste.
Heekeldichten betrekkelyk deezen tegenwoordige tyd op Holland, Frankryk, en Engeland, zeer geschikt om by de Mof Meesterknegt gevoegt te worden.
Het boek der chronieken der Nederlanders : beschreeven in de Oostersche styl door den Rabbie Kabiel Lynzo.
Leerreeden aen myne land-genooten,
Op het over droevige afsterven…
Pluto, Mof en vluchteling : tooneelspel Versierd met kunst- en vlieg-werken en dans door den Americaanschen Arlequin.
Tweede Zamenspraak
Zamenspraken gehouden in het ryk der dooden tusschen Willem Carel Hendrik Friso,