Current Search:  E-book (x) » info:fedora/fau:floridabooks (x) » Netherlands -- Politics and government -- 1714-1795 -- Poetry -- Early works to 1800 (x)

View All Items

  • CSV Spreadsheet
(1 - 20 of 28)

Pages

Aan Nederlands Erfstadhouder.
Boeren Saamenspraak..
Concept missive van Joannes Le Francq van Berkhey, aan Zyne Doorl.
Daniel Raep's patriottische bedryven.
De klagende maegt van Holland, verzeld van keer-dicht, waer in de lasteringen van dezelve tegen de hooge overigheid op een bondige wyze wederlegd worden.
De klagende maegt van Holland, verzeld van keer-dicht, waer in de lasteringen van dezelve tegen de hooge overigheid op een bondige wyze wederlegd worden.
De vrolyke karnemelks vloot, varende van Amsterdam,
Den bedroefden pachter, bedrogen krajer, en ongelukkigen deurwaarder : Borger blyspel door Jan Weetal.
Den opgedaagde Kardinaal de Fleury, uit het Vagevuur door Lodewyk de XV., benevens deszelfs lykstaatsie.
Een Gedicht, zo vol van gratie, gemaakt op de heerlyke Meditatie van pater Berendse, dat Geestelyke baassie over de Fransche Temtatie, die ze zullen doen aan de Natie, als zy hier doen een invatie.
Het kerkhof der previlegien, of Zamenspraak tusschen Groothans en eenen Amsteldamschen previlegie-zoeker.
Het repriment, of de verstoorde baas, aan zyn eerste of meesters knecht.
Lierzang Den Erfprinse van Oranje en Nassauw
Lierzang voor hunne ed. groot mogenden…
Lykzang op een der muitemaakers van Oranje burger Vermeulen, te Wezel overleeden.
Musophilus op de verkiezing van den Wel Ed. Gr. Achtb. Heere Mr. Hendrik ter Smitten,
Nagalm op de gesleoote vrede aan het ontroerd Nederland.
Op de hedendaagsche voorvallen wegens het afschaffen der pachteryen.
Op Nederlands verbindtenis met Frankrijk [door Jan van Royen].
Openhertige t'zamenspraak, gehouden tusschen Kees en Jaap en een oud grootje.

Pages